Tècniques d’Ajuda Odontològica i Estomatològica

Tècniques d’Ajuda Odontològica i Estomatològica

Autors

Carlos Galindo

Regina Cardelús

Agustín García

Manuela Heredia

Concepción Romo

L’objectiu d’aquest llibre és formar els alumnes en el desenvolupament de les funcions de l’auxiliar d’infermeria a la clínica odontològica, incorporant les tecnologies i els materials més recents.

Per aquest motiu, el manual es presenta amb una metodologia eminentment pràctica, que parteix d’uns continguts teòrics bàsics, i incorpora les últimes tècniques, procediments i protocols, il·lustrats sempre amb fotografies i imatges reals, que permeten que l’aprenentatge de l’alumne es basi en la pràctica i el prepari de cara al món laboral.

Unitat de mostra