Tècniques Bàsiques d’Infermeria

Tècniques Bàsiques d’Infermeria

Autors

Carlos Galindo

Regina Cardelús

Agustín García

Manuela Heredia

Concepción Romo

L’objectiu d’aquest llibre és convertir-se en una guia d’estudi teòric i pràctic per als alumnes i les alumnes de Cures Auxiliars d’Infermeria.

Partint d’uns continguts bàsics, s’incideix fonamentalment en la seva aplicació pràctica a través de tècniques, procediments i protocols actualitzats, tal com es realitzen en els centres hospitalaris
i les residències geriàtriques.

Tant els continguts teòrics com els pràctics estan il·lustrats amb un important volum d’imatges reals, prenent com a referència les últimes tecnologies aplicades a les cures d’infermeria.

D’aquesta manera, els alumnes comptaran amb tot el necessari per a iniciar el seu aprenentatge en aquest camp.

Unitat de mostra