Motors

Motors

Autors

Juan Luis Rivas

Jesús González

Secundino Escudero

Alejandro Suárez

Aquest llibre descriu el funcionament bàsic d’un motor, tant otto com dièsel, i els seus components, així com els seus sistemes de lubricació i refrigeració.

A més, analitza els sistemes més complexos i sofisticats utilitzats actualment en els automòbils, incloent tecnologies aplicades als motors de motocicletes, vehicles industrials, híbrids i maquinària.

En cada unitat es plantegen diferents Tècniques, Activitats i Casos pràctics, i l’Autoavaluació corresponent, per consolidar els coneixements adquirits. Per acabar, el llibre planteja un Projecte final teòric i pràctic, en què els estudiants poden contextualitzar avaries freqüents en vehicles actuals, en l’entorn de treball dels  futurs Tècnics d’Electromecànica.

Acompanya el llibre un Quadern de Pràctiques per realitzar al taller. Aquestes pràctiques pretenen desenvolupar les habilitats dels estudiants, tant en la seva etapa d’aprenentatge com en la seva vida professional.

Unitat de mostra


Activitats Digitals