Matemáticas 1

Matemáticas 1

Autors

Ester Rodríguez Teresa

M.ª Isabel Docampo Naray

Aquest llibre presenta els continguts curriculars de la matèria de Matemàtiques Aplicades inclosa en el mòdul professional Ciències Aplicades I de Formació Professional Bàsica.

Al llarg de les seves dotze unitats es desenvolupen els continguts del mòdul amb un llenguatge senzill i proper, reforçant sempre la teoria amb exemples i problemes resolts que consoliden i ajuden l’alumne a que l’aprenentatge li resulti més senzill. S’inclouen, a més, tècniques de treball amb les que posar en pràctica els coneixements adquirits.

L’última unitat està específicament destinada a treballar les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). El llibre es tanca amb un annex que recull de forma resumida les idees fonamentals de cada unitat, acompanyades d’exemples, per facilitar l’estudi dels continguts.

GATE_logo

DEMO Recursos del Profesor Matemáticas 1

Unitat de mostra