Lengua Castellana y Literatura 1

Lengua Castellana y Literatura 1

Autors

María Pérez López

Aquest llibre presenta els continguts curriculars de la matèria de Llengua Castellana, inclosa en el mòdul professional Comunicació i Societat I de la Formació Professional Bàsica.

Els continguts estan organitzats en dotze unitats, cadascuna de les quals s’estructura en quatre blocs (comunicació, gramàtica, literatura i ortografia), acompanyats de nombrosos exemples i activitats de desenvolupament necessaris per a l’assimilació dels diferents continguts.

Al final de cada unitat es plantegen diverses activitats i tècniques de treball per repassar i ampliar els continguts de la mateixa.

El llibre es tanca amb un projecte final destinat a que l’alumnat apliqui a l’entorn professional els coneixements adquirits al llarg del curs i un annex per facilitar l’estudi dels continguts.

 

GATE_logo

DEMO Recursos del Profesor Lengua 1

Lengua Castellana y Literatura

Unitat de mostra