Lengua Castellana y Literatura 2

Lengua Castellana y Literatura 2

Autors

Ana Díaz García

Aquest llibre presenta els continguts curriculars de la matèria de Llengua Castellana, inclosa en el mòdul professional Comunicació i Societat II de la Formació Professional Bàsica.

Els continguts estan organitzats en dotze unitats, cadascuna de les quals s’organitza en quatre blocs (comunicació, gramàtica, literatura i ortografia), en què apareixen activitats i abundants exemples que afavoreixen l’enteniment i assimilació de tots els continguts.

Al final de cada unitat s’inclouen activitats finals de repàs i tècniques de treball que reforcen i amplien els continguts de la mateixa.

El llibre finalitza amb tres projectes finals perquè l’alumne adapti els continguts adquirits al seu entorn professional, a més d’un annex que facilita l’estudi dels continguts.

 

GATE_logo

FPBasica_LenguaCasLiteratura_2_2015_indice_cas

Unitat de mostra