Ciencias Sociales 1

Ciencias Sociales 1

Autors

Álvaro Cruz García

Carlos Cobo Cueva

Aquest llibre presenta els continguts curriculars de la matèria de Ciències Socials, inclosa en el mòdul professional Comunicació i Societat I de la Formació Professional Bàsica.

Els continguts estan dividits en dotze unitats; les quatre primeres estan dedicades a l’àmbit de la geografia física i humana (els paisatges naturals, la població, l’espai agrari i el món urbà) i en les vuit següents es realitza un recorregut per la història i l’art universals, des de les societats prehistòriques fins a l’Edat Moderna.

Cada unitat es desenvolupa mitjançant senzilles explicacions de continguts, acompanyades d’il•lustracions, juntament amb nombroses activitats pràctiques per repassar i ampliar el que s’ha après. S’inclouen, a més, tècniques de treball i exercicis per treballar les tecnologies de la informació i la comunicació.

El llibre es tanca amb un projecte final destinat a que l’alumnat apliqui a l’entorn professional els coneixements adquirits al llarg del curs i un annex per facilitar l’estudi dels continguts.

 

GATE_logo

DEMO Recursos del Profesor Ciencias Sociales 1

 

Unitat de mostra