Ciencias Sociales 2

Ciencias Sociales 2

Autors

Álvaro Cruz García

Carlos Cobo Cueva

Aquest llibre presenta els continguts curriculars de la matèria de Ciències Socials, inclosa en el mòdul professional Comunicació i Societat II de la Formació Professional Bàsica.

Els continguts estan dividits en dotze unitats: les quatre primeres estan dedicades a l’àmbit de la geografia humana (la indústria, el sector serveis, la globalització i els estats en el món actual), i en les vuit següents es realitza un recorregut per la història i l’art universals, des de l’època de la Il•lustració fins al món contemporani.

Cada unitat es desenvolupa mitjançant senzilles explicacions de continguts, acompanyades d’il•lustracions, juntament amb nombroses activitats pràctiques per repassar i ampliar el que s’ha après. S’inclouen, a més, tècniques de treball i exercicis per treballar les tecnologies de la informació i la comunicació.

El llibre es tanca amb tres projectes finals destinats a que l’alumne apliqui a l’entorn professional els coneixements adquirits al llarg del curs i un annex per facilitar l’estudi dels continguts.

 

GATE_logo

Unitat de mostra