Plataforma d’Avaluació GATE

GATE és una solució educativa que suposa un avanç entre les Plataformes d’Avaluació.

Proporciona un gran nombre d’avantatges tant per a alumnes com per a professors, esdevenint una perfecta eina d’aprenentatge per als primers i un magnífic recurs de seguiment i control per als segons.

Comptes amb GATE en els següents títols del nostre catàleg:

Gestión Administrativa Vehículos
Empresa i Administració Motors
Tècnica Comptable Circuits de Fluids. Suspensió i Direcció
Comunicació Empresarial i Atenció al Client Sistemes de Càrrega i Arrencada
Operacions Administratives de Compravenda Sistemes de Seguretat i Confort
Aplicacions Informàtiques Sistemes Auxiliars del Motor
Operacions Auxiliars de Gestió de Tresoreria FP Básica
Tractament de la Documentació Comptable FP Básica Lengua 1
Administración y Finanzas FP Básica Sociales 1
Gestió de la Documentació Jurídica i Empresarial FP Básica Matemáticas 1
Procés Integral de l’Activitat Comercial FP Básica Ciencias 1
Recursos Humans i Responsabilitat Social Corporativa FP Básica Inglés 1
Gestió Financera FP Básica. Lengua 2
Transversales FP Básica. Sociales 2
Formació i Orientació Laboral FP Básica. Matemáticas 2
FP Básica. Ciencias 2
FP Básica Inglés 2