Sanitat

Títol de Tècnic que habilita per a treballar en el sector sanitari, proporcionant cures auxiliars al pacient i actuant sobre les condicions sanitàries del seu entorn, sota la dependència del diplomat en Infermeria o com a membre d’un equip de salut en la pràctica de l’exercici liberal.

Títol de Tècnic que habilita per treballar en establiments de venda de productes farmacèutics, parafarmacèutics i, en general, productes relacionats amb la salut humana o animal, així com amb la cosmètica, la fitoteràpia i altres; en petits laboratoris d’elaboració de productes farmacèutics i afins