Informàtica i Comunicacions


Sistemes Operatius Monopuesto. (Contenido en Castellano)

Aquest llibre fixa els pilars necessaris per entendre com treballa un sistema operatiu. A més,…

Muntatge i Manteniment d’Equips. (Contenido en Castellano)

Aquest llibre estudia l’estructura, la composició, el muntatge i el manteniment dels equips microinformàtics utilitzats…

Serveis en Xarxa. (Contenido en Castellano)

Aquest llibre desenvolupa els principals serveis en xarxa utilitzats en xarxes d’àrea local i Internet.A…

Aplicacions Ofimàtiques (Contenido en castellano)

Aquest llibre és una completa guia per arribar a dominar les aplicacions informàtiques més utilitzades…

Xarxes locals. (Contenido en Castellano)

Aquest llibre conté tota la informació necessària per a la formació en el desenvolupament de…

Seguretat Informàtica. (Contenido en Castellano)

Aquest llibre analitza, amb un enfocament pràctic i actual, els conceptes bàsics en matèria de…

Sistemes Operatius en Xarxa. (Contenido en Castellano)

Aquest llibre presenta, amb un enfocament pràctic, els sistemes operatius en xarxa més utilitzats. L’objectiu…

Aplicacions Web. (Contenido en Castellano)

Aquest llibre ofereix l’oportunitat de conèixer el món de les aplicacions web, accessibles des de…