Assistència a la Direcció


Comunicació i Atenció al Client

El llibre respon molts interrogants que un professional es pot plantejar sobre la comunicació a…

Recursos Humans i Responsabilitat Social Corporativa

L’objectiu principal d’aquest llibre és capacitar els estudiants per donar suport administratiu a les tasques…

Procés Integral de l’Activitat Comercial

Aquest llibre estudia en profunditat el Procés Integral de l’Activitat Comercial, prenent com a fil…

Gestió de la Documentació Jurídica i Empresarial

Aquest llibre recull els continguts necessaris per fer eficaçment la preparació, elaboració i presentació de…

Ofimàtica i Procés de la Informació

Aquest llibre és una completa guia per arribar a dominar les aplicacions informàtiques més utilitzades…

English for Communications (Contenido en inglés)

With a practical and modern approach, this book integrates practice and theory, to enhance the…

English for Office Applications (Contenido en inglés)

With this book you will learn how to use a wide variety of computer applications…