Catàleg

Macmillan Professional t’ofereix materials i recursos didàctics

actualitzats en legislació, creació d’empreses, prevenció, etc.

Macmillan Professional us mostra els processos administratius d’empresa enfocats d’una forma senzilla, pràctica i actualitzada.

Títol de Tècnic que habilita per treballar en empreses que es dediquin a comercialitzar, muntar i reparar equips, xarxes i serveis microinformàtics en general, o en empreses de qualsevol sector d’activitat que utilitzen sistemes microinformàtics i xarxes de dades per a la seva gestió.

Títol de Tècnic que habilita per treballar en el sector de construcció i manteniment de vehicles, així com en els subsectors d’automòbils, motocicletes i vehicles pesants.

Títol de Tècnic que habilita per a treballar en el sector sanitari, proporcionant cures auxiliars al pacient i actuant sobre les condicions sanitàries del seu entorn, sota la dependència del diplomat en Infermeria o com a membre d’un equip de salut en la pràctica de l’exercici liberal.

Macmillan Professional ha desenvolupat materials i recursos didàctics que seran de gran utilitat al futur Tècnic Superior en Educació Infantil.